Käesolev õppematerjal vastab 2. klassi loodusõpetuse ainekava teemale Inimene.
Käsitletud on järgmisi alateemasid:
- Nahk
- Luustik ja lihased 
- Veri, veresooned ja süda
- Hingamine 
- Seedimine 
- Peaaju ja närvid
- Kahjulikud harjumused
- Sündimine
Picture

Eesmärgid:
anda teadmisi inimesest;

harjutada tööd loodusõpetusliku tekstiga.

Kuna käesoleva
materjali koostamise juures on järgitud eripedagoogikas kasutatavat metoodikat ja
kogu materjali on võimalik veebilehelt alla laadida ning vastavavalt õpilaste tasemele muuta,
on materjali sihtrühmaks:
- üldhariduskooli 2. klassi õpilased
- lugemis- ja kirjutamise erivajadusega õpilased
- kuulmise erivajadusega õpilased
- kerge vaimse alaarenguga õpilased
- muukeelsed õpilased

Õppematerjal sisaldab iga alateema kohta esitluse ja esitluse juurde kuuluva töölehe teksti ning lisaülesannetega.

Esitlused on mõeldud frontaalseks tööks kogu klassiga - lapsed loevad ja lahendavad ülesandeid/küsimusi ka praktiliselt, õpetaja selgitab. Esitluse tekst on veidi keerulisem kui töölehe tekst. Esitlusse on lisatud ka erinevaid huvitavaid fakte, mida laps ei pea pähe õppima, aga kui jääb meelde, siis on hea:-)
Lisaesitlus on Kahjulikest harjumustest, mis sobib peale alateemat Peaaju ja närvid.

Töölehe küsimused on mõeldud valiklugemise harjutamiseks ja hiljem kirjalikuks täitmiseks.
Harjutamiseks enne kontrolltööd on kokkuvõttev test.

Materjali koostas Tartu Hiie Kooli õpetaja Katrin Kisand

Materjal on kaitstud Creative Commons´i litsentsiga: Attribution-Share Alike 3.0 License